Våre tjenester

  • Daglig renhold (rengjøring etter faste frekvenser)
  • Hovedrenhold ( vask av tak ,vegger og vinduer event. kjøkkeninnredning og skap.)
  • Byggrenhold (renhold av nye bygg, eller etter oppussing av store og små bygg.)
  • Gulv vedlikehold (oppskuring og polishbehanling, polering, oljing av tre og stengulv)
  • Vinduspuss ( puss av vinduer inn og utvendig med og uten lift)
  • Teppe og møbelrens
  • Næringsmiddelrenhold ( renhold av produksjonslokaler for næringsmidler.)
  • Konsulent tjeneste (Utarbeidelse av renholdsplaner, arbeidsomfang, renholdstid, kostnader etc.)